Algemene doelstellingen

 Cliquez ici pour le texte français…

 

1. Een antropologische benadering van het milieu

Dikwijls wordt door milieustudies of milieuorganisaties de mens gescheiden van het milieu dat bestudeerd wordt, daar waar de mens er integraal deel van uitmaakt. Het is dus belangrijk om de mens zijn plaats en ontplooiingsmogelijkheid in dat milieu toe te kennen.

2. Een ethisch-theologische benadering

Een bepaalde manier van interpretatie van het boek Genesis heeft in het verleden, en tot op heden, tot misbruik geleid, voornamelijk voor wat het concept van overheersing van de mens over de natuuur betreft.

Het is interessant om een christologische herlezing te doen van het boek Genesis onder het thema milieu, met vooral de relatie tussen dominantie en dienstbaarheid.


Wij kennen slechts weinig ethici in België die zich bezighouden met de milieuproblematiek. Er zijn echter contacten lopend langs Vlaamse kant (cfr. het Centrum voor Agrarische Bio en Milieu Ethiek).

Aan elke ethische benadering van een milieuprobleem dient zeker een streng wetenschappelijke benadering vooraf te gaan geleverd door geselecteerde experts. In dat kader kunnen er studies en mededelingen worden gepubliceerd.